A sortiment.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Sortiment Design Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 467-469.)

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a Google Analytics szolgáltatásának segítségével aggregált statisztikai adatokat gyűjtünk a weblap fejlesztésének érdekében, mely során automatikusan rögzítésre kerülnek bizonyos adatok, úgy mint a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a meglátogatott oldalak, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, valamint a letöltésekkel kapcsolatos információk. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok személyes azonosításra alkalmas adatokat nem tartalmaznak. A weboldalra való bejelentkezés esetén session ID kerül elhelyezésre, ami a böngésző bezásásakor automatikusan törlődik.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés kizárólag statisztikai célokat szolgál, melyek eredményeit a minél jobb böngészési élmény kialakításához használunk fel.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő személyes adatokat nem gyűjt az adatgyűjtés során.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A Sortiment Design Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók személyes adatai nem kerülnek feldolgozásra.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatok a weblap használata során nem kerülnek kezelásre.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatok és felhasználó védelmének érdekében weblapunkat folyamatosan magas színvonalon tartjuk, és a megjelenő biztonsági frissítéseket haladéktalanul telepítjük.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a sortiment.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról tartalmazza.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló rendelkezést vettük alapul.

9. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

10. Segédletek

Privátszférát erősítő technológiák

  • Privacy Enhancing Technologies
  • Free Privacy Enhancing Technologies

Adatvédelmi információk

  • Adatvédelmi biztos
  • Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője
0
x
Termékösszehasonlító
Összehasonlítás most!